Работим заедно

qw1

Нашите продажби и дистрибуция

Глобални продажби
Марката Shansong е изнесена в над 90 страни и региони, нашите отпечатъци се намират навсякъде.

Глобален опит
Разберете, че стратегическото присъствие, ефективната поддръжка и навременната доставка са от съществено значение за нашите клиенти.
Натрупано достатъчно ноу-хау за производство и управление от дългосрочното ни сътрудничество с глобални клиенти.

wq

Нашата конкурентоспособност

Бъдете доставчикът, който ви познава най-добре!
Ако сте дистрибутор, ние ви помагаме да правите пари.
Ако сте дистрибутор, ние ви помагаме да правите пари.

wert

Нашите различия

сейф: Самоконтролирана база за засаждане без ГМО и много строга храна
система за управление на безопасността.

стабилен:качество на продукта, верига за доставки, финансови възможности, работа в екип,
обслужване, клиентска база, развитие и др.

Устойчив:права на човека, здраве и безопасност при работа, бизнес етика, права на околната среда/земя

M2HAEQ_MS2yfAViFSzz1oA